O nama

O nama

J&A System platni terminali je novoosnovana kompanija sa sjedištem u Podgorici.

J&A System platni terminali je kompanija koja nudi novu vrstu usluge. Naime, radi se o potpuno novom načinu plaćanja široke lepeze usluga koji je relativno nepoznat za crnogorsko tržište ali ne i za globalno.

S obzirom na otvaranje crnogorske privrede i procese integracija, logično je da se nameću promjene i unapređenja u svim sferama, pa i u tokovima novčanih sredstava

Prateći promjene i globalna dešavanja, kompanija J&A System je svojim ulaskom na crnogorsko tržište umnogome olakšala izmirivanje raznih vrsta usluga a pružaocima istih pojednostavila poslovanje.

Sa ciljem pružanja što veće vrijednosti za korisnike, J&A System je uvođenjem platnog sistema crnogorskom stanovništvu omogućio da u bilo koje doba dana, na jednostavan način i bez čekanja izvrše elektronsku dopunu.

terminali_ja_sistemi_o_nama
terminali_ja_sistemi_o_nama1

Sa druge strane pružaoci pomenutih usluga su pošteđeni jednog dijela administrativnih troškova kao i troškova radne snage i ograničenog vremena u kome mogu naplatiti izvršene usluge.

Platni terminali koji će biti postavljeni na najfrekfentnijim lokacijama u Crnoj Gori omogućiće stanovništvu da vrši plaćanja u bilo kom vremenskom terminu svih sedam dana u nedjelji. Ovaj platni sistem već postoji u zemljama kao što su :

  • Rusija
  • Njemačka
  • Austrija
  • Mađarska
  • Engleska
  • Turska

i druge čiji će stanovnici moći na udoban i lak način vršiti plaćanja.

S poštovanjem, J&A System platni terminali

KONTAKTIRAJTE NAS

© Copyright 2016. All Rights Reserved.